March 20, 2020

Yêu Cầu Giấy Chứng Nhận Với Hạt Và Ngũ Cốc Xuất Khẩu

1. Yêu cầu mới Ngày 10 tháng 3 năm 2020, Bộ Nông nghiệp, Nguồn nước và Môi trường Úc đưa ra thông báo về việc áp dụng yêu cầu mới [...]

Read More
Tình Hình Xuất Khẩu – Nhập Khẩu Giữa Việt Nam Và Úc

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong hai tháng đầu năm 2020, kim ngạch hai chiều tình hình xuất khẩu – nhập khẩu giữa [...]

Read More
HNTRANSPORT

FREE
VIEW