KHAI BÁO HÀNG GỬI TRỰC TIẾP TẠI KHO

Bước 1

Đăng nhập vào trang Web: https://hntransport.com.au/
– Chọn Login, đăng nhập vào tài khoản đã tạo.
– Chọn Declaration, sau đó chọn Create New Declaration.

Bước 2

Điền các thông tin người gửi.
– Nếu người gửi không phải là người Úc, kích chọn Sender is not in Australia.

Hệ thống sẽ tự động điền địa chỉ: Address, Suburb, Post Code, Sate của kho HN Transport.

Bước 3

Điền thông tin người nhận.

Bước 4

Chọn hình thức thanh toán, điền giá trị hàng, bảo hiểm (nếu có)

Bước 5

Nhập các mặt hàng gửisố lượng.
– Nếu gửi nhiều mặt hàng, tích chọn dấu cộng để điền thông tin các mặt hàng tiếp theo.

Lưu ý:

Mỗi kiện hàng tối đa 2 chai nước hoa.
– Không vận chuyển các sản phẩm Spray và các sản phẩm có pin.

Bước 6

Nhập trọng lượng kiện hàng.
– Nếu gửi 2 kiện trở lên, bấm chọn dấu cộng để điền trọng lượng.

Bước 7

Nếu quý khách muốn Pickup tại nhà thì chọn YES, sau đó chọn thời gian Pickup phù hợp.
-Phí Pickup: $10(tối đa 20kg)/$15 (tối đa 50kg)/ $25 (tối đa 150kg)

-Bấm chọn Submit& Print Label để hoàn thành khai báo.

Bước 8

In và dán Label vào kiện hàng tương ứng.

Lưu ý: Nếu không có máy in, quý khách cần ghi mã lên thùng hàng.
-Docket receipt: quý khách cũng cần in kèm ra với shipping label, để người nhận hàng ở đại lý hoặc ở kho ký vào và quý khách giữ lại biên lai đó đề phòng trường hợp hàng bị thất lạc hay xảy ra sự cố gì.

Ngoài ra, quý khách có thể xem lại thông tin đơn hàng đã khai báo.
– Chọn Your Shipment History để xem lại đơn hàng.

-Kích chọn mã Code (bôi vàng), quý khách sẽ xem được thông tin đầy đủ về đơn hàng đã được khai báo.

– Nếu cần chỉnh sửa thông tin người nhận, chọn Edit để chỉnh sửa.
– Sau đó nhấn Update Receiver

Liên hệ tại Việt Nam: (+84) 333 85 87 88 (hỗ trợ khách hàng)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*