TẠO TÀI KHOẢN ONLINE

Bước 1

Truy cập đường link https://hntransport.com.au/

Bước 2

Kích chọn Login, sau đó chọn Sign Up để đăng ký tài khoản

Bước 3

Điền các thông tin: Name (Tên), Emai address (Email), Password (Mật khẩu).

 Sau đó kích chọn Creat Account.

Bước 4

Sau khi đã tạo được tài khoản, đăng nhập Login lại để truy cập trang web.
Nhập email và mật khẩu vừa tạo.
Sau đó nhấn Login.

Liên hệ tại Việt Nam: (+84) 333 85 87 88 (hỗ trợ khách hàng)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*