Hình thức thanh toán Tại HN Transport (Úc - VN)

1. Hình thức thanh toán Tại HN Transport (Úc - VN)

Hình thức thanh toán được tính theo tỷ giá AUD Công ty công bố. Khách hàng thanh toán 100% giá trị tiền hàng.

  • Thanh toán bằng AUD vào số tài khoản của Công ty tại Úc.
  • Thanh toán bằng Cash tại Đại lý nhận hàng.
  • Thanh toán bằng VND vào số tài khoản của Công ty tại Việt Nam.

2. Hình thức thanh toán Tại HN Transport (VN - Úc)

Hình thức thanh toán được tính theo tỷ giá USD ngân hàng Vietcombank ngày đó. Khách hàng thanh toán 100% giá trị tiền hàng trước khi hàng bay.

  • Thanh toán bằng AUD vào số tài khoản của Công ty tại Úc
  • Thanh toán bằng tiền mặt ngay tại kho hàng
  • Thanh toán bằng VNĐ vào số tài khoản của Công ty tại Việt Nam

3. Thông tin tài khoản

Liên hệ tại Việt Nam: (+84) 333 85 87 88 (hỗ trợ khách hàng)

Liên hệ tại Việt Nam: (+84) 334 85 87 88 (sale)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*