KHAI BÁO HÀNG GỬI TỪ BƯU ĐIỆN VỀ KHO

Bước 1

Đăng nhập vào trang Web : https://hntransport.com.au/
– Chọn Login, đăng nhập vào tài khoản đã tạo.
– Chọn Post to warehouse, sau đó chọn New Declaration

Bước 2

Điền các thông tin người gửi.
– Nếu người gửi không phải là người Úc, kích chọn Sender is not in Australia.

Hệ thống sẽ tự động điền địa chỉ: Address, Suburb, Post Code, Sate của kho HN Transport.

Bước 3

Điền thông tin người nhận.

Select Exist Receiver: ở mục này sẽ hiện danh sách người nhận đã được khai báo trước đây, kích chọn hệ thống sẽ tự động điền thông tin

Bước 4

Chọn hình thức thanh toán, điền giá trị hàng, mã order/tracking, bảo hiểm (nếu có)

Bước 5

Nhập các mặt hàng gửi và số lượng.
– Nếu gửi nhiều mặt hàng, tích chọn dấu cộng để điền thông tin các mặt hàng tiếp theo.

Lưu ý:

Mỗi kiện hàng tối đa 2 chai nước hoa.
Không vận chuyển các sản phẩm Spray và các sản phẩm có pin.

Bước 6

Nhập trọng lượng kiện hàng.
– Nếu gửi 2 kiện trở lên, bấm chọn dấu cộng để điền trọng lượng.

– Bỏ qua mục Pick-up at home request.
– Bấm chọn Submit& Print Label để hoàn thành khai báo.

Bước 7

In và dán Label vào kiện hàng tương ứng.

Ngoài ra, khách hàng có thể xem lại thông tin đơn hàng đã khai báo.
– Khách hàng vào chọn Parcel(s) History để xem lại đơn hàng.

Kích chọn mã Code (bôi vàng), khách hàng sẽ xem được thông tin đầy đủ về đơn hàng đã được khai báo.

– Nếu cần chỉnh sửa thông tin người nhận, chọn Edit để chỉnh sửa.
– Sau đó nhấn Update Receiver

Liên hệ tại Việt Nam: (+84) 333 85 87 88 (hỗ trợ khách hàng)

Facebook
Twitter
LinkedIn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*