Đặt lịch pickup hàng tại nhà ở Úc! Hàng được pickup trong khoảng 9am - 5pm, thứ 2 đến thứ 6

1Sender details (Australia)
2Receiver details (Vietnam)
3Pickup details