Cảnh Sát Phát Hiện Hàng Trăm Hộp Sữa Bột Ăn Cắp Để Gởi Sang Trung Quốc