Liên hệ

SYDNEY
6 Septimus Ave, Punchbowl NSW 2196
Viber: 0406 556 898 / +84333858788
NEWCASTLE
47 Fletcher Street, Wallsend NSW 2287
Mob: 0415 457 592 (Ms Bích)
ADELAIDE
2 Albert St, Thebarton, SA 5031
0434 013 322 (Mr Đức Anh)
PERTH
17 Bath Road, Morley WA 6062
0403 716 468 (Ms Hiền)
-----------------------------------------------------
7 Lurnea Place, Karawara, WA 6152
0468 928 789 (Ms Thanh)
BRISBANE
25 Thanbarran Place, Inala QLD 4077
0420 475 678 (Mr Huy)
-----------------------------------------------------
Khang Khang Shop
Inala Shopping Plaza
Shop 3/37 Corsair Ave, Inala, QLD 4077
0431 081 635 (Ms Thy)
-----------------------------------------------------
526 Ipswich Road, Annerley QLD 4103
0426 051 789 (Ms Trang)
-----------------------------------------------------
Shop VietGo
Inala Shopping Plaza
37 Corsair Ave, Inala, QLD 4077
(Lối vào nhà hàng TÂN THÀNH, đối diện Saigon Butchery)
0424 799 879 (Ms Jenny)
CANBERRA
140/142 Mapleton Avenue Harrison ACT 2914
0450688197 (Mr Roy Pham)

Liên hệ với công ty

HNTRANSPORT

FREE
VIEW