Liên hệ

SYDNEY
6 Septimus Ave, Punchbowl NSW 2196
Viber: 0406 556 898 / +84333858788
NEWCASTLE
47 Fletcher Street, Wallsend NSW 2287
Mob: 0415 457 592 (Ms Bích)
ADELAIDE
2 Albert St, Thebarton, SA 5031
0434 013 322 (Mr Đức Anh)
PERTH
17 Bath Road, Morley WA 6062
0403 716 468 (Ms Hiền)
-----------------------------------------------------
7 Lurnea Place, Karawara, WA 6152
0468 928 789 (Ms Thanh)
CANBERRA
140/142 Mapleton Ave, Harrison ACT 2914
0423 745 841 (Mr Thanh)
-------------------------------------------------------------
Unit 72/2 Cape St, Dickson ACT 2602
0432 323 409 (Mr Quân)
BRISBANE
25 Thanbarran Place, Inala QLD 4077
0420 475 678 (Mr Huy)
-----------------------------------------------------
Khang Khang Shop
Inala Shopping Plaza
Shop 3/37 Corsair Ave, Inala, QLD 4077
0431 081 635 (Ms Thy)
-----------------------------------------------------

526 Ipswich Road, Annerley QLD 4103
0434 527 333 (Ms Thảo)
-----------------------------------------------------

14 Cactus Ct, Upper Coomera QLD 4209
0428 757 388 (Ms Ngọc Anh)
-----------------------------------------------------
Shop VietGo
Inala Shopping Plaza
37 Corsair Ave, Inala, QLD 4077
(Lối vào nhà hàng TÂN THÀNH, đối diện Saigon Butchery)
0424 799 879 (Ms Jenny)

Liên hệ với công ty

HNTRANSPORT

FREE
VIEW