Hướng dẫn khai báo claim

HƯỚNG DẪN CLAIM HÀNG MẤT

KHÔNG ÁP DỤNG VỚI HÀNG BỊ VỠ

Trường hợp mất nguyên kiện hàng

Quý khách hàng vui lòng thực hiện đúng theo các bước sau:

Bạn có thể chọn điền thông tin vào Claim Form theo 2 hình thức Online và Offline.

Hình thức Offline: Tải Claim Form về bằng cách NHẤN VÀO ĐÂY điền đầy đủ thông tin rồi scan gửi đến địa chỉ email claim@hntransport.com.au

Hình thức Online: Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản trên website, chọn “Stock Lost Clain” ở ngay Dashboard rồi làm theo từng bước xong nhấn nút “GỬI” là xong.

Lưu ý: Nếu bạn không nhớ thông tin truy cập tài khoản thì vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ khôi phục tài khoản.

Scan toàn bộ hóa đơn mua hàng tương ứng với những món hàng đang claim ở bước 1 gửi đến địa chỉ email claim@hntransport.com.au và ghi rõ tiêu đề trong email “Hóa đơn hàng mất, shipcode XXXXXX” trước khi gửi đi.

Lưu ý: Công ty chỉ trả tối đa $50 cho toàn bộ những mặt hàng đang claim ở bước 1 nhưng không cung cấp được hóa đơn mua hàng.

Sau khi tiếp nhận đơn claim của quý khách, công ty sẽ kiểm tra, đối chiếu và thực hiện hoàn trả tiền bồi thường vào tài khoản của quý khách tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin yêu cầu ở trên.

Trường hợp mất một số món hàng trong kiện hàng

Quý khách hàng vui lòng thực hiện đúng theo các bước sau:

Bạn có thể chọn điền thông tin vào Claim Form theo 2 hình thức Online và Offline.

Hình thức Offline: Tải Claim Form về bằng cách NHẤN VÀO ĐÂY điền đầy đủ thông tin rồi scan gửi đến địa chỉ email claim@@hntransport.com.au

Hình thức Online: Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản trên website, chọn “Stock Lost Clain” ở ngay Dashboard rồi làm theo từng bước xong nhấn nút “GỬI” là xong (Xem hình ảnh minh họa phía trên).

Lưu ý: Nếu bạn không nhớ thông tin truy cập tài khoản thì vui lòng liên hệ chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ khôi phục tài khoản.

Scan toàn bộ những giấy tờ sau và gửi đến địa chỉ email claim@hntransport.com.au

  1. Hóa đơn mua hàng
  2. Hình ảnh kiện hàng trước khi mở ra
  3. Hình ảnh trọng lượng thực tế kiện hàng trước khi mở thùng

Lưu ý: Công ty chỉ trả tối đa $50 cho toàn bộ những mặt hàng đang claim ở bước 1 nhưng không cung cấp được hóa đơn mua hàng.

Nếu quý khách sử dụng khai báo online thì chỉ cần upload trực tiếp hóa đơn và hình ảnh lên hệ thống khi điền thông tin ở bước 1 là xong

KHÔNG GIẤY TỜ, KHÔNG ĐỀN BÙ

Sau khi tiếp nhận đơn claim của quý khách, công ty sẽ xử lý hồ sơ trong vòng 14 ngày làm việc với các bên liên quan và thực hiện hoàn trả tiền bồi thường vào tài khoản của quý khách tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc hồ sơ.

HNTRANSPORT

FREE
VIEW