Liệu Úc Sẽ Tiếp Tục Giới Hạn Số Người Được Phép Nhập Cảnh?