Bảo hiểm và giải quyết đền bù

Hiện tại HN TRANSPORT không cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hàng gửi của quý khách, nếu quý khách có nhu cầu mua bảo hiểm cho hàng gửi của mình thì vui lòng liên hệ với công ty thứ 3 chuyên bán bảo hiểm.

Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển nếu kiện hàng không may bị thất lạc thì HN TRANSPORT vẫn sẽ có trách nhiệm với khách hàng và giá trị đền bù tối đa AUD $300 mỗi mã hàng.

HN TRANSPORT sẽ KHÔNG ĐỀN BÙ khách hàng trong các trường hợp:
(a)  Hàng bị vỡ, móp méo, rách nhãn trong qua trình vận chuyển
(b) Hàng bị kẹt thông quan dưới 8 tuần kể từ ngày hàng về đến sân bay
(c) Hàng khách tự mua online và bị mất hay hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến kho của công ty tại Sydney
(d) Hàng bị hư hỏng, hết hạn hoặc xuống cấp trong quá trình lưu kho vì thông quan chậm hoặc người nhận không chịu ký nhận hàng hoặc không liên hệ được với người nhận hàng 03 lần
(e) Khách gửi hồ sơ yêu cầu đền bù sau 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty giao hàng cho người nhận tại Việt Nam
(f) Hàng cấm hoặc hàng công ty không nhận gửi nhưng khách hàng cố tình gửi sẽ bị tịch thu bởi công ty, hãng bay, hải quan hoặc các cơ quan chức năng khác
(g)  Hàng gửi khách hàng cố tình không khai báo, công ty có quyền tịch thu và sẽ không đền bù cho khách hàng.Trong một số trường hợp đặc biệt khách hàng có thể nhận lại những món hàng đã cố tình không khai báo những sẽ phải nộp phạt số tiền tương đương 02 lần mức cước phí quốc tế cho cho mặt hàng này.


HN TRANSPORT sẽ ĐỀN BÙ khách hàng trong các trường hợp sau:
(a) Hàng gửi bị mất trong quá trình vận chuyển (đền bù 100% tiền hàng + 50% tiền phí ship hàng, giá trị đền bù tối đa AUD $300 mỗi mã hàng)
(b) Hàng gửi bị kẹt thông quan quá 8 tuần kể từ ngày hàng về đến sân bay (đền bù 100% tiền hàng + 50% tiền phí ship hàng, giá trị đền bù tối đa AUD $300 mỗi mã hàng)
(c) Hàng của khách VIP hoặc khách hàng sử dụng dịch vụ mua hàng hộ của công ty bị ướt, hư hỏng nặng trong quá trình vận chuyển thì công ty sẽ đền bù khách hàng theo công thức AUD $20 * Tổng trọng lượng hàng bị hỏng tính theo kg.
(d) Công ty sẽ bồi thường số tiền $20/kg khi xảy ra trường hợp (a) hoặc (b) nếu quý khách không cung cấp được hóa đơn mua hàng cho những mặt hàng bị mất.

Quy trình giải quyết đền bù:
- Bước 1: Quý khách hàng vui lòng gửi email đến claim.hntransport@gmail.com hoặc Viber số +84 333 85 87 88 để yêu cầu công ty hướng dẫn các thủ tục đền bù.

- Bước 2: Thời gian giải quyết đền bù tối đa là 07 ngày làm việc kể từ ngày công ty nhận đầy đủ hồ sơ yêu cầu đền bù (tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày công ty giao hàng) của khách hàng

- Bước 3: số tiền đền bù cuối cùng công ty sẽ chuyển vào tài khoản chỉ định của khách hàng.

Quý khách vui lòng giữ  lại hóa đơn mua hàng để có cơ sở đền bù nếu có thiệt hại về hàng hóa xảy ra khi quý khách sử dụng dịch vụ của công ty.

Mọi thắc mắc liên quan đến việc bồi thường quý khách vui lòng email đếnclaim.hntransport@gmail.com