Chính sách bảo hiểm và đền bù

CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ

Kể từ ngày 07/02/2022, HN TRANSPORT có cung cấp gói bảo hiểm hàng gửi cho quý khách hàng với các mức phí đền bù cho những trường hợp cụ thể. Đối với những kiện hàng không mua bảo hiểm thì công ty vẫn có mức bảo hiểm hàng gửi mặc định để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của HN TRANSPORT.

. HN TRANSPORT sẽ KHÔNG ĐỀN BÙ khách hàng trong các trường hợp:

 1. Vỡ, móp méo, rách nhãn hoặc sản phẩm bên trong biến dạng do thời tiết trong quá trình vận chuyển.
 2.  Hàng bị  hư hỏng  mà hàng không mua bảo hiểm hàng gửi do điều kiện thời tiết, và các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Công ty như: chiến tranh, hỏa hoạn.
 3. Nếu hàng bị kẹt thông quan dưới 8 tuần kể từ ngày hàng về đến sân bay Việt Nam.
 4. Hàng khách tự mua online và bị mất hay hư hỏng trong quá trình vận chuyển đến kho của công ty tại Sydney.
 5. Bị hư hỏng, hết hạn hoặc xuống cấp Trong quá trình lưu kho, vì thông quan chậm hoặc người nhận không chịu ký nhận hàng hoặc không liên hệ được với người nhận hàng 03 lần.
 6. Khách hàng khiếu nại hàng bị hư hỏng, vỡ, mất mát nhưng không có giấy tờ chứng minh Ghi chú trên tờ phiếu giao nhận hàng và báo ngay cho hotline Hn Transport ngay khi phát hiện hàng hỏng, vỡ, mất mát trước khi kí nhận hàng.
 7. Hàng cấm hoặc hàng công ty không nhận gửi Nhưng khách hàng cố tình gửi sẽ bị tịch thu bởi công ty, hãng bay, hải quan hoặc các cơ quan chức năng khác.
 8. Hàng gửi khách hàng cố tình không khai báo, công ty có quyền tịch thu và sẽ không đền bù cho khách hàng.Trong một số trường hợp đặc biệt, khách hàng có thể nhận lại những món hàng đã cố tình không khai báo, nhưng sẽ phải nộp phạt số tiền tương đương 02 lần mức cước phí quốc tế cho cho mặt hàng này.
 9. Hàng khách tự mua hàng rồi gửi đến kho Sydney và khi nhận hàng ở Việt Nam phát hiện bị thiếu sản phẩm hoặc không đúng sản phẩm đã đặt mua, nhưng trọng lượng kiện hàng vẫn đúng như trong hóa đơn nhận từ HN TRANSPORT.

Quý khách sẽ được bồi thường trong các trường hợp sau:

 1. Hàng gửi bị mất trong quá trình vận chuyển
 2. Hàng gửi bị kẹt thông quan quá 8 tuần kể từ ngày hàng về đến sân bay Việt Nam
 3. Hàng của khách VIP,  khách hàng sử dụng dịch vụ mua hàng hộ của công ty  hoặc khách hàng có mua bảo hiểm hàng gửi  hư   hỏng trong quá trình vận chuyển

CÓ MUA BẢO HIỂM

MẤT NGUYÊN KIỆN HÀNG:

 • 100% giá trị hàng hóa (tối đa $1,500/code ) nếu cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm
 • 70% giá trị hàng hóa (tối đa $1,000/code ) nếu không cung cấp được hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm

MẤT 1 PHẦN HÀNG HÓA TRONG KIỆN HÀNG:

 • 100% giá trị hàng hóa (tối đa $1,500/code ) nếu cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm
 • 70% giá trị hàng hóa (tối đa $1,000/code ) nếu không cung cấp được hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm

HÀNG HÓA BỊ HƯ HỎNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN:

 • 70% giá trị hàng hóa (tối đa $700/code ) nếu cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm
 • 50% giá trị hàng hóa (tối đa $500/code ) nếu không cung cấp được hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm

KHÔNG MUA BẢO HIỂM

MẤT NGUYÊN KIỆN HÀNG:

 • 70% giá trị hàng hóa (tối đa $500/code ) nếu cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm
 • 50% giá trị hàng hóa (tối đa $300/code ) nếu không cung cấp được hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm

MẤT 1 PHẦN HÀNG HÓA TRONG KIỆN HÀNG:

 • 70% giá trị hàng hóa (tối đa $500/code ) nếu cung cấp đầy đủ hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm
 • 50% giá trị hàng hóa (tối đa $100/code ) nếu không cung cấp được hóa đơn mua hàng cho từng sản phẩm

HÀNG HÓA BỊ HƯ HỎNG TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN:

 • Không bồi thường

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:

 • Giá trị hàng yêu cầu bồi thường không được vượt quá số tiền trên khai báo hàng gửi
 • Mặt hàng khai báo mất phải trùng khớp với hàng trên khai báo hàng gửi
 • Giá trị hàng hóa không bao gồm tiền vận chuyển
 • Đối với các đơn hàng mất không có hóa đơn giá trị hàng sẽ là giá thấp nhất của mặt hàng mà công ty kiểm tra tại thời điểm xử lí yêu cầu bồi thường
 • Bảo hiểm không áp dụng với các mặt hàng bị hư hỏng hay biến dạng ở bên trong hộp/lọ/chai
 • Công ty có quyền thay đổi chính sách bảo hiểm mà không cần phải thông báo trước với khách hàng, chính sách bảo hiểm mới sẽ có hiệu lực đối với những code hàng gửi sau ngày chính sách mới được áp dụng
 • Bước 1: Khách hàng điền thông tin hàng mất/hỏng theo mẫu được cung cấp sẵn trên website công ty và cung cấp các chứng từ liên quan đến hàng hóa bao gồm: Hóa đơn mua hàng (nếu có), chứng từ giao/nhận hàng và hình ảnh hàng hóa (áp dụng cho hàng hóa bị hư hỏng)
 • Bước 2: Chờ 3 – 7 ngày làm việc để công ty xử lý, xác minh đơn hàng khiếu nại của khách hàng
 • Bước 3: Công ty sẽ trả kết quả xét duyệt qua email cho khách hàng
 • Bước 4: Tiền bồi thường sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng sau 24h – 72h kể từ khi nhận kết quả (nếu hàng của quý khách thuộc dạng được đền bù)
HNTRANSPORT

FREE
VIEW