Chính sách nhận hàng tại kho

Kể từ ngày 07/12/2020 Công ty ngừng cung cấp dịch vụ nhận hàng tại kho.

Thay vào đó 100% hàng hóa sẽ được giao đến địa chỉ mà người gửi cung cấp.

HNTRANSPORT

FREE
VIEW